Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων και η σχέση του με τη λογιστική επιστήμη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων και η σχέση του με τη λογιστική επιστήμη

Μιτσικάρη, Χρυσούλα

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες, η οποία εμπεριέχει όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν μία επιχείρηση προς την επίτευξη των οργανωσιακών της στόχων και αφορά τη διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων από ακατάλληλη χρήση, απώλεια ή απάτη. Παράλληλα, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ακρίβειας της οικονομικής και διαχειριστικής πληροφόρησης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ορθολογική διαχείριση της επιχείρησης και την παροχή μίας αξιόπιστης εικόνας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, η εξέταση των πρακτικών και των μεθόδων του εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η παρουσίαση των βασικών αρχών της ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης που σχετίζονται με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου και η διασύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με τις αρχές του ΕΓΛΣ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Ελεγκτική (Λογιστική)
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.