Διερεύνηση οικονομικής απάτης του ελληνικού χρηματιστηρίου την περίοδο 1999-2000: τα αίτια και ο αντίκτυπος στους έλληνες επενδυτές και στις τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διερεύνηση οικονομικής απάτης του ελληνικού χρηματιστηρίου την περίοδο 1999-2000: τα αίτια και ο αντίκτυπος στους έλληνες επενδυτές και στις τράπεζες

Γεωργιάδης, Ορέστης

Πολλές έρευνες έχουν αναφερθεί στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αποφέρουν κέρδη ή ζημίες σε εταιρίες και επενδυτές. Τα χρηματιστήρια αφορούν μία οικονομική δραστηριότητα σε κάθε κοινωνία, αλλά με αλληλεξάρτηση από χώρα σε χώρα. Στα πλαίσια της ανάλυσης της λειτουργίας των χρηματιστηρίων συναντάμε περιπτώσεις κερδοσκοπικών περιπτώσεων τα οποία συμβαίνουν για να αποφέρουν πρόσκαιρα κέρδη σε ομάδες ατόμων, αλλά τις περισσότερες φορές σε βάρος μικρομεσαίων επενδυτών. Στην εργασία αναφέρονται περιπτώσεις χρηματιστηριακών κρίσεων με σκοπό να δούμε περιπτώσεις του παρελθόντος και να καταλήξουμε στην περίπτωση της κρίσης στο χρηματιστήριο Αθηνών στα τέλη της δεκαετίας του 90΄. Η χρηματιστηριακή κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις σε επενδυτές και σημαντικούς συμμάχους, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις υποσχέσεις πολιτικών αλλά και ιστορικές διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών και του γενικού δείκτη, όπως αυτό απεικονίζεται στην μελέτη περίπτωσης της ΕΤΕ, ανά χρονικές περιόδους.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.