Κυβερνητική και ρομποτική: πώς σχετίζονται οι δύο έννοιες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κυβερνητική και ρομποτική: πώς σχετίζονται οι δύο έννοιες

Μανώλη, Αθανασία

Στην εργασία θα αναφερθούμε τι σημαίνουν οι έννοιες κυβερνητική και ρομποτική και πως σχετίζονται οι δυο αυτές επιστήμες. Θα αναπτύξουμε τον ορισμό της κυβερνητικής. Αρχικά, θα αναφερθούμε στο ποιος εισήγαγε τον όρο κυβερνητική, την ιστορική εξέλιξη της, καθώς και σε ποιους τομείς της επιστήμης εμφανίζεται, όπως βιολογία, ρομποτική, κοινωνιολογία, αλλά και ποιες θεωρίες περιλαμβάνει π.χ. η θεωρία των πληροφοριών, η θεωρία των παιγνίων κ.α. Θα αναφερθούμε στον όρο ρομποτική, δηλαδή τι είναι τα ρομπότ, ποια είδη ρομπότ υπάρχουν, όπου θα επισημάνουμε και ορισμένα παραδείγματα ρομπότ. Επίσης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εμφανίζονται με τη δημιουργία των ρομπότ σήμερα. Θα αναπτύξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δυο αυτές έννοιες, ρομποτική και κυβερνητική, θα μπορούν να συσχετιστούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυβερνητική
Ρομποτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.