Σχεδιασμός και προσομοίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σχεδιασμός και προσομοίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Κεντεποζίδου, Ευθυμία
Κετίκογλου, Νικολέτα

Θέμα της εργασίας είναι η καταγραφή των δημοτικών και ιδιωτικών (σε ξενοδοχειακές μονάδες) εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στη Δυτική Κρήτη (Νομοί Χανίων και Ρεθύμνης) που πραγματοποιείται με την παρούσα εργασία έχει τους εξής στόχους: την παρουσίαση της κατάστασης της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στη Δυτική Κρήτη, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας και ποιότητας των εκροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στη Δυτική Κρήτη, τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων. Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν, τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής αλλά και εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναφέρονται στη Δυτική Κρήτη και περιλαμβάνουν τις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - σε ένα μικρό ποσοστό των οποίων εισέρχονται και βιομηχανικά απόβλητα -καθώς και τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούν στις ξενοδοχειακές μονάδες της εξεταζόμενης περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.