Βιοεξυγιάνση χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Βιοεξυγιάνση χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

Αγγουράκης, Εμμανουήλ

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται μια γενική αναφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαχείρισης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στην χώρα μας. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στη ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων, στην ανεξέλεγκτη διάθεση καθώς και στην ανεύρεση νέων χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων, στην επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων, στην διαχείριση παραγόμενης ιλύος. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο "Βασική νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα" παρουσιάζεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και οι πρόσφατα καταργούμενες διατάξεις. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της βιοεξυγίανσης και ο τρόπος εφαρμογής της στην εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών, ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ. Περιγράφονται οι διάφοροι μέθοδοι βιοεξυγίανσης και αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο "Συνδυαστικές μέθοδοι αερόβιας βιοεξυγίανσης" γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των συνδυαστικών μεθόδων αερόβιας βιοεξυγίανσης, με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί επιτάχυνση των βιολογικών διεργασιών στο σώμα των απορριμμάτων και μεγιστοποίηση της παραγωγής μεθανίου, που αποτελεί πολύτιμη πηγή ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγειονομική ταφή
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)