Σύσταση, ιδιότητες και χρήσεις ξηρού σκυροδέματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύσταση, ιδιότητες και χρήσεις ξηρού σκυροδέματος

Δεληγιώργη, Σοφία
Ταγρίδη, Αγγελική
Παπαδοπούλου, Ελευθερία

Για την κατασκευή των διαφόρων έργων χρησιμοποιείται σκυρόδεμα σε ευρεία κλίμακα. Το σκυρόδεμα χωρίζεται σε κατηγορίες χαρακτηριστικές για την αντοχή τους και παρασκευάζεται με την ανάμειξη αδρανών υλικών, τσιμέντου , νερού και προσμίκτων. Διάφορα είδη του είναι το εργοταξιακό, το έτοιμο σκυρόδεμα, το προκατασκευασμένο κ.α. Την μηχανική αντοχή του σκυροδέματος ενισχύουν οι χαλύβδινες ράβδοι που αποτελούν τον οπλισμό του, όπου έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις χωρίς να χάνει τις ιδιότητες αντοχής και λειτουργίας του. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, που αφορούν τόσο το σκυρόδεμα όσο και τον οπλισμό του, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται με διάφορες μεθόδους όπως για παράδειγμα για τις ρηγματώσεις είναι η μέθοδος ΄΄ρητινέσεων΄΄, η μέθοδος ΄΄ραμμάτων΄΄, η μέθοδος ΄΄πρόσθετου εξωτερικού οπλισμού΄΄ κ.α

Thesis
NonPeerReviewed

Δομικά υλικά
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.