Ποιότητα του αέρα στη περιοχή του Μαύρου Τριγώνου κατά την περίοδο 1996-2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ποιότητα του αέρα στη περιοχή του Μαύρου Τριγώνου κατά την περίοδο 1996-2004

Μαυραγάννη, Σταματίνα

Η παρούσα εργασία (μετά από την περιγραφή των περιοχών και των γεωγραφικών, κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών), εστιάζει στις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων. Επιπλέον, περιγράφει τα επίπεδα όζοντος και PM10, τις τάσεις εκπομπής από το 1989 και τις μεταβολές στην περιβαλλοντική ατμοσφαιρική ποιότητα από το 1996. Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται για κάθε ατμοσφαιρικό ρύπο ακολουθούνται από μια σύγκριση με τις οριακές τιμές της ΕΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.