Η ελληνική αγορά καθαριστικών υλικών και τα αποτελέσματα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ελληνική αγορά καθαριστικών υλικών και τα αποτελέσματα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή διεθνή αγορά

Τζεζάνας, Χρήστος

Η πτυχιακή εργασία η οποία παρουσιάζεται αναλύει τον κλάδο των καθαριστικών υλικών στην Ελλάδα και την συμβολή που έχουν οι εταιρείες που τα εμπορεύονται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Εν συνεχεία παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ Ε.Π.Ε - COVER που όπως θα διαπιστώσουμε αποτελεί την εκ των κορυφαίων εταιρεία του κλάδου των γυαλιστικών υποδημάτων. Στο κυρίως κείμενο της πτυχιακής γίνεται πληρέστατη ανάλυση του ανταγωνισμού που υφίστανται ο κλάδος των απορρυπαντικών καθώς επίσης γίνεται αξιολόγηση της ελκυστικότητάς του μέσω χρήσιμων εργαλείων του σύγχρονου marketing. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά και ανάλυση για το επίκαιρο φαινόμενο της καταναλωτικής αγοράς, τα λεγόμενα «Private Label», και πως αυτά συμβάλουν στην αγορά των Super Markets και τέλος παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου. Στις επόμενες ενότητες γίνεται αναφορά και ανάλυση για την εταιρεία COVER για την θέση που κατέχει στον κλάδο των γυαλιστικών υποδημάτων και κλείνοντας την εργασία μας παρουσιάζομαι την φιλοσοφία της εταιρείας γύρω από το σύγχρονο ‘Customer Service’ και κανόνες τους οποίους υιοθετεί και παρουσιάζει στους πελάτες της. Συμπερασματικά, εξάγεται το αποτέλεσμα ότι ο κλάδος των απορρυπαντικών είναι πολύ ισχυρός γιατί συμμετέχουν εταιρείες με μεγάλη προϊστορία και επίσης το Private Label είναι μια μέθοδος που όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης της πτυχιακής έχει αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής αγορά
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.