Αντιστηρίξεις και αγκυρωμένα πετάσματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αντιστηρίξεις και αγκυρωμένα πετάσματα

Αθαναηλίδης, Θεόδωρος

Ενα προεντεταμένο διάφραγμα τοίχου αντιστήριξης είναι ένα κατασκευαστικό στοιχείο εγκατεστημένο στο έδαφος ή σε βράχο το οποίο χρησιμοποιείται για μεταβίβαση εφαρμοσμένου εφελκυστικού φορτίου στο έδαφος. Τοίχοι αντιστήριξης εγκαθίστανται σε ενέματα γεμισμένα σε οπές γεωτρήσεων. Τα βασικά στοιχεία ενός διαφράγματος τοίχου αντιστήριξης που περιλαμβάνονται είναι τα εξής : 1.αγκύρωση, 2.τάση ελεύθερου μήκους και 3.σύνδεση μήκους. Όλα αυτά τα στοιχεία φαίνονται στο σχήμα 1. Η αγκύρωση είναι ένα σύνθετο σύστημα της κεφαλής της αγκύρωσης, της πλάκας φόρτισης, και της σάλπιγγας η οποία είναι ικανή να μεταβιβάζει την προεντεταμένη δύναμη από τον προεντεταμένο χάλυβα στην επιφάνεια του εδάφους ή στην υποστηριζόμενη κατασκευή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.