Η γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, ως τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, ως τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου

Λύγκας, Γεώργιος

Η σύλληψη και η αποθήκευση του CO2 (carbon dioxide capture and storage, CCS), θεωρείται μια από τις περισσότερο υποσχόμενες τεχνικές και διαδικασίες του μέλλοντος, για την μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την γεωλογική αποθήκευση του CO2, να εκτιμήσει το υπάρχον επίπεδο γνώσεως όσον αφορά τις τεχνικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πλευρές της γεωλογικής αποθήκευσης και να θέσει την ίδια την γεωλογική αποθήκευση μέσα στο πλαίσιο των υπόλοιπων επιλογών της «ομάδας μέτρων», για την αντιμετώπιση των μελλοντικών, ενδεχόμενων και επερχόμενων κλιματικών αλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.