Διαθέσιμες μορφές οργάνωσης των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαθέσιμες μορφές οργάνωσης των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών

Τριανταφυλλίδου, Νίνα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μεθόδων με τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τρόπου διεθνοποίησης, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν να έχουν. Επιπλέον, αναλύει τους λόγους για τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να επεκταθεί σε άλλες αγορές εκτός της εγχώριας και προτείνει έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να επιλεγεί η βέλτιστη κατά περίπτωση χώρα. Μέσα από την εργασία αυτή, τονίζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην παγκόσμια ευημερία και αναλύονται τα οφέλη που προκύπτουν μέσω της διεξαγωγής του. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια επεξήγησης της έννοιας της επιχείρησης και περιγραφής των διαφόρων λόγων που μπορούν να συμβάλλουν στην μετεξέλιξη της από εγχώρια σε πολυεθνική επιχείρηση. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και εξετάζεται ο βαθμός προτίμησης της ελληνικής αγοράς από τις ξένες πολυεθνικές εταιρίες. Τέλος, παρουσιάζονται ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στο εξωτερικό και αναλύεται η κατεύθυνση και το είδος αυτών των δραστηριοτήτων

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.