Διευρεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη υγιεινή και τη ασφάλεια τω εργαζομένων στα λατομεία αδρανών υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διευρεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη υγιεινή και τη ασφάλεια τω εργαζομένων στα λατομεία αδρανών υλικών

Κοκκάρη, Ελένη
Τζανίδη, Εμμανουέλα

Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στην πράξη, αποτελεί κεντρικό κοινωνικό ζήτημα πρωταρχικής απαίτησης, μια και συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, στην αυξημένη παραγωγικότητα και τελικά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι εργασιακές συνθήκες παλαιότερα, στον χώρο των μεταλλείων και των λατομείων ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένες με αποτέλεσμα να συμβαίνουν πολλά ατυχήματα μερικά εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα. Παρόλη την πρόοδο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια ακόμη και σήμερα αναφέρεται ότι κάθε δεκαπέντε λεπτά της ώρας συμβαίνει στη χώρα μας ένα εργατικό ατύχημα, ενώ κάθε τρεις ημέρες ένα άτομο χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Είναι προφανές ότι σήμερα λόγω της παρούσας τεχνολογίας και του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού οι συνθήκες εργασίας για το εργατικό δυναμικό είναι ασφαλέστερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα εργασιακά ατυχήματα έχουν παύσει να συμβαίνουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.