Τρόποι αξιολόγησης και αποτίμησης της απόδοσης e-business συστήματος / Δείκτες αποδοτικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Τρόποι αξιολόγησης και αποτίμησης της απόδοσης e-business συστήματος / Δείκτες αποδοτικότητας

Παπαστάμος, Βασίλειος

Το συγκεκριμένο θέμα αγγίζει και παρουσιάζει το αύριο καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που το πλαισιώνουν σε συνάρτηση με την αιχμή του δόρατος για την εποχή της πληροφορίας, δηλαδή το διαδίκτυο. Επιπλέον, αναφέρεται και αναλύει το ηλεκτρονικό επιχειρείν, που είναι ο μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων του σήμερα και του μέλλοντος, οι οποίες για να υφίστανται, πρέπει να ταυτιστούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης αναφέρεται και προβάλει τη σημασία των ιστοσελίδων σήμερα στην παγκόσμια νέα “ηλεκτρονική βιομηχανία χρήματος και πληροφορίας”. Τέλος παραθέτει τα όσα πρέπει να υλοποιηθούν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα με τη χρήση των δεικτών αποδοτικότητας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους και η αποδοτικότητα τους, να οδηγηθούν σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσουν το τζίρο τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πελατειακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.