Ατμοσφαιρική ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανία

Γκαγκίδης, Αντώνιος
Μηνάς, Νικόλαος

Ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η αλλοίωση της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις σε συγκεντρώσεις αρκετά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα του περιβάλλοντος οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον άνθρωπο , στα ζώα , στη βλάστηση. Σε παγκόσμια κλίμακα ο ρυθμός εκλύσεως των χημικών ενώσεων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ατμοσφαιρικοί ρύποι από την ίδια τη φύση ξεπερνά το ρυθμό παραγωγής τους από τον άνθρωπο , με μόνη εξαίρεση το διοξείδιο του θείου(SO2).Επειδή όμως η ανθρωπογενής παραγωγή των αέριων ρύπων βρίσκεται συγκεντρωμένη στα αστικά και βιομηχανικά κέντρα , οι συγκεντρώσεις τους σ’ αυτές τις περιοχές είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρούνταν ως ένα φαινόμενο που χαρακτήριζε μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις βιομηχανικές περιοχές , όπου οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων μπορούν να φτάσουν σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από τα επίπεδα του υπόβαθρου του περιβάλλοντος. Όμως η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αφού τελικά οι ρύποι διασπείρονται σε ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές χαρακτηρίζονται ως: Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρυπαντές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Τσιμέντο - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.