Ενεργειακές κυψέλες καυσίμων(fuel cells)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ενεργειακές κυψέλες καυσίμων(fuel cells)

Ζικέλογλου, Ιωάννης

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια γενική παρουσίαση των ενεργειακών κυψελών καυσίμου. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας. Σε αυτό παρατίθενται οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στο αυξημένο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, πε ριγράφονται τα βασικά μέρη που αποτελούν τις ενεργειακές κυψέλες καυσίμου καθώς και μια σύντομη αναφορά στα βασικότερα είδη ενεργειακών κυψελών. Τα κεφάλαια 3 έως 7 περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για τη λειτουργία, το σχεδιασμό, την εξέλιξη και την απόδοση για τα 5 βασικά είδη ενεργειακών κυψελών, ενώ το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο αποτελεί και το ιδανικό καύσιμο για αυτές. Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες εφαρμογές των ενεργειακών κυψελών καυσί μου μέχρι σήμερα και το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε συμπεράσματα και προοπτικές εξέλιξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καύσιμα - Βιομηχανία και εμπόριο
Fuel Cells
Ενεργειακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.