Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η σχέση τους με την παγκόσμια οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η σχέση τους με την παγκόσμια οικονομική κρίση

Παλυβού, Αμαρυλλίς-Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία που σας παρουσιάζω έχει ως αντικείμενο εξέτασης τους «Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και η Σχέση τους με την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση». Έγινε μια προσπάθεια συνοπτικής αναφοράς στην ιστορική εξέλιξη των διεθνή οικονομικών οργανισμών καθώς επίσης και στην διάκριση αυτών για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία τους. Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην λειτουργία και ιστορική εξέλιξη του κάθε διεθνή οικονομικού οργανισμού καθώς και στους στόχους-σκοπούς του κάθε ένα. Στη συνέχεια η εργασία επιμερίστηκε σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη πρώτη κατηγορία των διεθνών οικονομικών οργανισμών, στους Δυνητικούς Οργανισμούς, ρόλος των οποίων είναι η επίβλεψη της ελευθερίας των διεθνών οικονομικών ανταλλαγών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αντίστοιχα αναφορά σε μια άλλη κατηγορία διεθνών οικονομικών οργανισμών, στους Περιφερειακούς Οργανισμούς, οι περισσότεροι από αυτούς προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με προωθημένους στόχους οικονομικής ολοκλήρωσης. Στο τρίτο μέρος γίνεται μια γρήγορη ιστορική ανασκόπηση στα σημαντικότερα κ πιο γνωστά γεγονότα της οικονομικής ύφεσης , από το πρώτο κράχ μέχρι και σήμερα , εστιάζοντας στις πιο σημαντικές ημερομηνίες που σημάδεψαν την οικονομική ιστορία της χώρας μας. Συμπληρωματικά παρατίθεται ένα άρθρο που μας δίνει τη πλήρη εικόνα για την εισαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη σχέση που έχει η Ελλάδα με τον οργανισμό. Η εργασία εν κατακλείδι κλείνει με μια συμπερασματική ενότητα αναφερόμενη στα βήματα που έχει κάνει η χώρα μας στη δυσχερή αυτή οικονομική κατάσταση που άρχισε να γίνεται αισθητά αντιλιπτή από το 2009 και έπειτα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Παγκόσμια οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.