Διαχείριση στερεών αποβλήτων: οι περιπτώσεις της Αργολίδας και της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: οι περιπτώσεις της Αργολίδας και της Κοζάνης

Πετράτος, Σπυρίδων
Βλαχοχριστόπουλος, Πέτρος
Μπακογιάννης, Παρασκευάς

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα μέρος της προστασίας του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει την πρόληψη , την προσωρινή αποθήκευση , την συλλογή μεταφορά και μεταφόρτωση , την ανάκτηση , ανακύκλωση , την τελική διάθεση , καθώς και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν ρυπανθεί. Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων είναι ο σωστότερος τρόπος διάθεσης που προστατεύει το περιβάλλον. Απορρίμματα που μπορούν να αποτεθούν σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι: • Οικιακά απορρίμματα • Διάφορες τέφρες • Λάσπες από βιολογικούς καθαρισμούς • Μπάζα Όμως δεν γίνονται δεκτά ραδιενεργά και τοξικά απόβλητα διότι είναι πολύ επικίνδυνα και απαιτείται χώρος ταφής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγειονομική ταφή
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.