Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της οδοποιίας: το πρόγραμμα οδοποιίας "ΑΝΑΔΕΛΤΑ 4" (ANADELTA SOFTWARE)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της οδοποιίας: το πρόγραμμα οδοποιίας "ΑΝΑΔΕΛΤΑ 4" (ANADELTA SOFTWARE)

Μαλαπέτσας, Διονύσιος

Η πτυχιακή αποτελείται από 6 κεφάλαια πλαισιώνοντας έτσι διάφορα στοιχεία ξεκινώντας με τους ορισμούς για την καλύτερη κατανόηση της ορολογίας που χρησιμοποιούμε, περιγραφές που δείχνουν την ακολουθία μίας σύνταξης μελέτης πάνω στην οδοποιία όπως τα χαρακτηρίστηκα της περιοχής του έργου, τα σταδία εργασιών για την μελέτη χάραξης της οδού. Μετά από το θεωρητικό κομμάτι της πτυχιακής περνάμε στη μελέτη μίας οδού. Συγκεκριμένα υπάρχουν χάρτες που μας δείχνουν την υψομετρική οριζοντιογραφία, το διάγραμμα επικλήσεων, τις διατομές, καθώς και την τυπική διατομή. Στην συνεχεία ακολουθούν πίνακες χωματισμών-υλικών και δεδομένα που αφορούν χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση και τέλος ο προϋπολογισμός για όλη την μελέτη. Στο επόμενο μέρος της εργασίας αναλύεται το λογισμικό προγράμματος με το οποίο γίνεται η σχεδίαση και η εφαρμογή της μελέτης σχεδίασης, αναλύεται η δομή και οι δυνατότητες του προγράμματος ANADELTA TESSERA. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από φωτογραφίες από το προαναφερθέν λογισμικό. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στα οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την κατασκευή των οδών και πώς αντιμετωπίζονται με την χρήση του λογισμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.