Αντιολισθηρά οδοστρώματα: ασφαλτικά υλικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αντιολισθηρά οδοστρώματα: ασφαλτικά υλικά

Ζάνος, Γεώργιος

Η χρήση των κατάλληλων υλικών και ο σωστός τρόπος ενσωμάτωσής τους στη δομή του οδοστρώματος είναι ζωτικής σημασίας για τη συμβατότητα του σχεδιασμού με τη μελλοντική συμπεριφορά του οδοστρώματος.Στον Οδηγό Διαστασιολόγησης Οδοστρωμάτων που αναπτύχθηκε, τα υλικά που θεωρήθηκαν ότι θα χρησιμοποιηθούν ήταν αυτά που συνήθως χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Εντούτοις, θεωρήθηκε αναγκαίο ότι έπρεπε να προταθούν, για περαιτέρω συζήτηση, μερικές απολύτως απαραίτητες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες προδιαγραφές του ασφαλτικού σκυροδέματος (κυρίως στα όρια των κοκκομετρικών καμπυλών). Επιπροσθέτως, όσον αφορά την παροχή εναλλακτικής αντιολισθηρής στρώσης, παρουσιάζεται και ένα νέο υλικό και περιγράφονται οι ιδιότητές του.Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις που αναφέρονται παρακάτω (νέες προδιαγραφές μίγματος αδρανών για ασφαλτικό σκυρόδεμα, εναλλακτική χρήση νέου μίγματος αντιολισθηρής στρώσης), αν και σε άλλες χώρες

Thesis
NonPeerReviewed

Δρόμοι
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.