Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα

Καλαμάκης, Ελευθέριος

Η εργασία έχει ως θέμα τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Έχει ως σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλά και τις λύσεις αυτών. Το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτής της εργασίας είναι πως υπάρχει ανάγκη αύξησης της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας, πάντα βέβαια με την αρωγή του κράτους και των τραπεζών. Το κράτος θα πρέπει να θεσπίσει ένα νέο ευέλικτο πλαίσιο νόμων (χαμηλότερες εισφορές, ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον πενταετίας καθώς και την πάταξη της γραφειοκρατίας) το οποίο θα είναι σύμμαχος του επιχειρηματία και δεν θα βρίσκεται απέναντί του. Οι τράπεζες από την πλευρά τους, θα πρέπει να εισάγουν στην αγορά νέα επιχειρηματικά δάνεια με μεγάλο χρόνο αποπληρωμής και μικρά επιτόκια. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν πολλές νέες επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα οι υπάρχουσες θα αναπτυχθούν. Έτσι, θα επωφεληθούν όχι μόνο οι πολίτες αλλά και το κράτος. Οι πρώτοι από την εύρεση εργασίας η οποία είναι πολύ δύσκολη στην εποχή μας αλλά και το κράτος με την επακόλουθη αυτών των κινήσεων αύξηση στα ταμεία του από τις εισφορές των εργαζομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.