Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: ανισόπεδος κόμβος Λουτρών Λαγκαδά (Τμήμα Δερβένι - Νυμφόπετρα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: ανισόπεδος κόμβος Λουτρών Λαγκαδά (Τμήμα Δερβένι - Νυμφόπετρα)

Φωτιάδης, Γ.

Η παρούσα εργασία αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του Ανισόπεδου Κόμβου Λουτρών και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων και εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η εργασία αναφέρεται στο είδος του έργου και στην προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη και στα αποτελέσματά της. Ακολουθεί η περιγραφή της Εγνατίας Οδού και η διοικητική υπαγωγή του έργου. Παρακάτω περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον τόσο κατά την εκτέλεση όσο και μετά το πέρας των εργασιών. Στο τέλος προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.