Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκτοξευμένο σκυρόδεμα

Σεϊτανίδης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε μέρη, όπου παρουσιάζονται το ιστορικό, η σύνθεση, η προετοιμασία, η εκτόξευση, ο έλεγχος, η ασφάλεια καθώς και οι χρήσεις του εκτοξευμένου σκυροδέματος. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η ιστορική αναδρομή, τα υλικά που χρησιμοποιούμε στο εκτοξευμένο σκυρόδεμα, καθώς και οι κατηγορίες των πρόσθετων υλικών. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην μέθοδο παραγωγής και στις απαιτήσεις του προσωπικού εξοπλισμού. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης (εκτόξευση σκυροδέματος) καθώς και στην διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι τύποι ελέγχου και ασφάλειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές του εκτοξευμένου σκυροδέματος καθώς και τα διορθωτικά μέτρα και οι πιθανοί κίνδυνοι και η αντιμετώπιση τους. Τέλος, το πέμπτο και τελευταίο μέρος ασχολείται με τις χρήσεις του εκτοξευμένου σκυροδέματος σε επισκευές κτιρίων, στην ενίσχυση φερουσών τοιχοποιιών και λιθοδομών καθώς και σε υπόγεια έργα, σήραγγες, στην σταθεροποίηση πρανών και στην αποκατάσταση βλαβών λόγω πυρκαγιάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.