Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μάγκος, Χρήστος
Ρουσιάνη, Ντανιέλα

Όπως είναι γνωστό τα % της επιφάνειας της γης καλύπτονται με νερό. Το σύνολο όλων των υδάτινων αποθεμάτων που υπάρχουν στη γη χαρακτηρίζεται ως υδρόσφαιρα. Οι ποσότητες του νερού στην υδρόσφαιρα συνολική ποσότητα (1,4*10) κατατάσσονται σε 3 χώρους ανάλογα με το μέγεθος τους 1) θάλασσες 2) νερών ηπείρων 3) νερό ατμόσφαιρας. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού της υδρόσφαιρας κατανέμεται στους ωκεανούς και τις θάλασσες. Το υπόλοιπο 2,7% κατανέμεται στις ηπείρους όπου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στους παγετώνες των οροσειρών και στην ανταρκτική. Η επίδραση του όμως στις κλιματολογικές συνθήκες των διάφορων περιοχών είναι αποφασιστικής σημασίας. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης και της επίδρασης της στους έμβιους οργανισμούς .

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσια οικοσυστήματα
Θάλασσα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.