Ανάλυση της Δ.Ε.Η. εισηγμένης στο Χ.Α.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση της Δ.Ε.Η. εισηγμένης στο Χ.Α.Α.

Χατζηαντωνίου, Σμαράγδα

Η εργασία αυτή έχει ως θέμα την ανάλυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εισηγμένης στο Χ.Α.Α. Η εργασίας επικεντρώνονται στην αποσαφήνιση του οικονομικού κυκλώματος που ονομάζεται Χρηματιστήριο και με τον όρο αυτό ουσιαστικά περιγράφεται η οργανωμένη μορφή αγοράς η οποία αναγνωρίζεται από το κράτος και αποτελεί το χώρο όπου διενεργούνται αγοραπωλησίες κάθε είδους κινητών αξιών και εμπορευμάτων. Το χρηματιστήρι επλέον αποτελεί οικονομικό θεσμό ο οποίος λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας με σαφή νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι αγορές και θεσπίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τους. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του χρηματιστηρίου στην σημερινή του μορφή, η οποία οφείλεται κυρίως στην ανάγκη σύναψης αγοραπωλησιών μεγάλων ποσοτήτων χωρίς τους γεωγραφικούς περιορισμούς μεταξύ πωλητή και αγοραστή, στην ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων αλλά και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οργανωμένη του μορφή, η ταχύτητα και η αμεσότητα στις συναλλαγές και τέλος η διαφάνεια των συναλλαγών οι οποίες ελέγχονται από τις εποπτικές αρχές του χρηματιστηρίου. Ειδικότερα αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου και των κανόνων λειτουργίας του, από τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών, των μεθόδων αξιολόγησης τους, τα διάφορα υποδείγματα αποτίμησης μετοχών που χρησιμοποιούνται και γενικότερα θα παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία του πλαισίου λειτουργίας αλλά και των κανόνων πάνω στους οποίους διενεργείται το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του παγκόσμιου οικονομικού κυκλώματος. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του θεσμού και του τρόπου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου αναλύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. οι μετοχές της οποίας αποτελούν συναλλασσόμενες αξίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Χρηματιστήρια
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.