Νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση ή παγκοσμιοποίηση για όλους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση ή παγκοσμιοποίηση για όλους

Γεωργιάδου, Ελένη

Ο όρος παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται κατά κόρων τα τελευταία 10 χρόνια χωρίς όμως να είναι ευκρινές το περιεχόμενο του, και η σημασία του. Κυρίως όμως αναφέρεται σε μια πρόσφατη μεταβολή στην παγκόσμια οικονομία .Επιστήμονες ,πολιτικοί ,θεωρητικοί και στοχαστές, παρουσιάζουν αντιμαχόμενες απόψεις. Πεδίο αντιπαράθεσης όλων αυτών είναι το από πού πηγάζει η έννοια αυτή ποίες είναι οι ρίζες της και πόσο αυτή επηρεάζει ουσιαστικά και πρακτικά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση έχει επέλθει από μια αδυναμία των κρατών να ελέγξουν από μόνα τους εγχώρια ζητήματα που τους ταλανίζουν κυρίως τα οικονομικά. Έτσι τα έθνη κράτη αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους με τη διεθνή συνεργασία. Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η αυτονόμηση όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομία, επικοινωνία κλπ) οι οποίες μέχρι πρόσφατα (μερικές δεκαετίες πριν ) επεδίωκαν να έχουν σύνορα μέσα σε ένα κράτος - προστάτη. Παράμετροι που τείνουν να ελευθερώνονται και να διαχέονται, ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η κοινωνική δομή, η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, η γνώση κλπ. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται στην επιχειρηματολόγηση για την ανάγκη μιας νέας καθολικού τύπου ηγεμονίας στον κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση/διεθνοποίηση ταυτίζεται με διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρημάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που συνέβαλαν σε αυτή την κινητικότητα. Όμως είναι πραγματικότητα πως αμφισβητείται ουσιαστικά το κατά πόσο αυτές οι τάσεις υπάρχουν πραγματικά και επηρεάζουν τους πολίτες. Στην παρακάτω εργασία μας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της παγκοσμιοποίησης με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε κάποια καίρια συμπεράσματα για την πραγματική ουσία της έννοιας και τον αντίκτυπο της στην κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.