Αξιολόγηση και εκπαίδευση στην ηγεσία και διοίκηση των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αξιολόγηση και εκπαίδευση στην ηγεσία και διοίκηση των επιχειρήσεων

Κονσουλίδης, Νικόλαος

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο θέμα της αξιολόγησης και εκπαίδευσης στην ηγεσία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Γίνεται αναφορά στην έννοια των οικονομικών οργανισμών και στην λειτουργία τους, στην ανάπτυξη της έννοιας διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται, ο όρος διοίκηση, η σημασία της στον οικονομικό οργανισμό, οι στρατηγικές που αναπτύσσονται και ο όρος ηγεσία – ηγέτης καθώς επίσης και οι διαφορές της από την διοίκηση. Στην συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα όπως και η ανάπτυξη χαρακτηριστικών των ηγετικών και διοικητικών στελεχών και οι λόγοι για τους οποίους η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Τέλος αναφέρεται στις μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού και στελεχών και στο λόγο που η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καλή λειτουργία της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.