Ενοποίηση λογιστικού γραφείου, ασφαλιστικής και χρηματοδοτικής δομής, ίδρυση μικρής επιστημονικής τράπεζας στην περιφέρεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ενοποίηση λογιστικού γραφείου, ασφαλιστικής και χρηματοδοτικής δομής, ίδρυση μικρής επιστημονικής τράπεζας στην περιφέρεια

Φωτιάδου, Θεοδώρα

Στην σύγχρονη οικονομία πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι τράπεζες και τα λογιστικά γραφεία. Οι τράπεζες αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον πιστοδότη και στον πιστολήπτη, δηλαδή γίνεται εναλλακτικά οφειλέτης και πιστωτής. Η βασική εργασία τους βασίζεται στο αξίωμα ότι δανείζονται για να δανειστούν, βάσει αυτού το χρήμα ανακυκλώνεται και χρησιμεύει για την ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων σε επίπεδο διεθνές – πολυεθνικό. Από τη άλλη μεριά τα λογιστικά γραφεία ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες, όπως ο έλεγχος ή η οικονομική ανάλυση των καταστάσεων, η συντήρηση και ο έλεγχος των λογαριασμών των επιχειρήσεων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων και διάφορες άλλες εργασίες. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη των εργασιών αυτών των δύο και η συνεργασία μεταξύ τους, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών απέναντι στους τρίτους και ίσως στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Λογιστική
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.