Μάνατζμεντ και κυβερνητική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μάνατζμεντ και κυβερνητική

Κουμπούρα, Δήμητρα

Η εργασία μελετά την έννοια της κυβερνητικής και του μάνατζμεντ. Αναλύεται η έννοια της επιχείρησης, τα συστατικά της μέρη, το περιβάλλον της (Εσωτερικό – Εξωτερικό) και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση ως οικονομικό οργανισμό. Αναφέρεται στην έννοια του μάνατζμεντ. Παρουσιάζεται ο ορισμός, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και η σημασία του μάνατζμεντ, καθώς επίσης και η ιστορική εξέλιξη του. Ασχολείται με την έννοια της κυβερνητικής και τις λειτουργίες του μάνατζμεντ. Γίνεται αναφορά στην έννοια και την ιστορία της κυβερνητικής και στη συνέχεια αναλύονται οι πέντε λειτουργίες του μάνατζμεντ (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος, Λήψη Αποφάσεων).

Thesis
NonPeerReviewed

Κυβερνητική
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.