Ο ρόλος του ηγέτη στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος του ηγέτη στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία

Δημητρίου, Μαρία-Αιμιλία

Ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η ανάλυση του ηγετικοί φαινομένου και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του κρίνεται σκόπιμος καθώς και η διάκριση του από την ηγεσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα βασικά χαρακτηρίστηκα του ηγέτη διαφοροποιούνται μέσα στο χρόνο έχοντας ως αποτέλεσμα την παρουσία διαφοροποιημένων ηγετικών προφίλ τα οποία προσδιορίζουν και τους εναλλακτικούς ρόλους που καλείται να επιτελέσει. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συντονισμού και παρακίνησης ως ενδιάθετες ικανότητες οι οποίες επηρεάζονται από τις καθορισμένες προσδοκίες που διαφαίνονται μέσα από τους στόχους της επιχείρησης. Για αυτό άλλωστε ο ηγέτης οφείλει να γνωρίζει και να θέτει σε εφαρμογή τρόπους παρακίνησης των εργαζόμενων που θα συμβάλλουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως ο οικονομικός ηγέτης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες γιατί ο ρόλος του είναι άμεσα συσχετισμένος με το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική η ηγετική παρουσία απαιτείται καλή γνώση και αναπροσαρμογή της συμπεριφοράς του ανάλογα με την περίπτωση και τις μορφές που λαμβάνει το περιβάλλον διοίκησης της επιχείρησης καθώς εκλαμβάνει στις μέρες μας πιο σύνθετες μορφές. Επιπρόσθετα το ηγετικό φαινόμενο σήμερα βρίσκεται σε αξιολογική κρίση ως απόρροια της γενικότερης κρίσης που πλήττει τις σύγχρονες οικονομίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική αποτελμάτωση που ελλοχεύει στη χώρα μας στην οποία καθοριστικός παράγοντας είναι η απουσία ηγετικών προτύπων που θα κατόρθωναν με την ανάληψη πρωτοβουλιών να οδηγήσουν την οικονομία σε ανάκαμψη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.