Ο ρόλος του ηγέτη στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ο ρόλος του ηγέτη στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία

Δημητρίου, Μαρία-Αιμιλία

Ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η ανάλυση του ηγετικοί φαινομένου και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του κρίνεται σκόπιμος καθώς και η διάκριση του από την ηγεσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα βασικά χαρακτηρίστηκα του ηγέτη διαφοροποιούνται μέσα στο χρόνο έχοντας ως αποτέλεσμα την παρουσία διαφοροποιημένων ηγετικών προφίλ τα οποία προσδιορίζουν και τους εναλλακτικούς ρόλους που καλείται να επιτελέσει. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συντονισμού και παρακίνησης ως ενδιάθετες ικανότητες οι οποίες επηρεάζονται από τις καθορισμένες προσδοκίες που διαφαίνονται μέσα από τους στόχους της επιχείρησης. Για αυτό άλλωστε ο ηγέτης οφείλει να γνωρίζει και να θέτει σε εφαρμογή τρόπους παρακίνησης των εργαζόμενων που θα συμβάλλουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως ο οικονομικός ηγέτης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες γιατί ο ρόλος του είναι άμεσα συσχετισμένος με το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική η ηγετική παρουσία απαιτείται καλή γνώση και αναπροσαρμογή της συμπεριφοράς του ανάλογα με την περίπτωση και τις μορφές που λαμβάνει το περιβάλλον διοίκησης της επιχείρησης καθώς εκλαμβάνει στις μέρες μας πιο σύνθετες μορφές. Επιπρόσθετα το ηγετικό φαινόμενο σήμερα βρίσκεται σε αξιολογική κρίση ως απόρροια της γενικότερης κρίσης που πλήττει τις σύγχρονες οικονομίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική αποτελμάτωση που ελλοχεύει στη χώρα μας στην οποία καθοριστικός παράγοντας είναι η απουσία ηγετικών προτύπων που θα κατόρθωναν με την ανάληψη πρωτοβουλιών να οδηγήσουν την οικονομία σε ανάκαμψη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)