Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: τμήμα Πολυμύλου - Λευκόπετρας = Study of environmental repercussions of egnatias road part polymylos - leykopetra

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: τμήμα Πολυμύλου - Λευκόπετρας = Study of environmental repercussions of egnatias road part polymylos - leykopetra

Λιλιοπούλου, Δήμητρα
Καρσανίδου, Δέσποινα

Η Εταιρεία "Εγνατία Οδός Α.Ε." δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η χάραξη καλύπτεται από εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με υποχρεωτικά μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εντάσσονται στις εργολαβίες κατασκευής του έργου. Τα κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου και αφορούν στην : Αποκατάσταση τοπίου Ασθητική διαμόρφωση κατασκευών Ασθητική διαμόρφωση κατασκευών Καταγραφή και παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών- Παρατηρητήριο Ειδικές περιβαλλοντικές επεμβάσειςστον υγροβιότοπο του Νέστου και στον βιότοπο της καφέ αρκούδας (πρόγραμμα ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ) Δημιουργία Οικομουσείων κατά μήκος της χάραξης για την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς Κατά την διάρκεια της κατασκευής ορισμένα τμήματα της χάραξης της οδού βελτιώθηκαν ή αντιμετωπίστηκαν από την αρχή λόγω της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, η περιοχή ενδιαίτησης της καφέ αρκούδας, το πέρασμα του Νέστου (σύμβαση Ramsar), οι πηγές και ο αρχαίος ναός της Λευκόπετρας κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Οδοποιία
Οδικές μεταφορές
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.