Οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο επικοινωνίας

Στάμος, Δημήτριος
Γκάλιος, Παναγιώτης

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να προσεγγίσει θεωρητικά τις δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο της επικοινωνίας αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί. Σήμερα η αναγκαιότητα της σωστής και αποτελεσματικής επικοινωνίας γίνεται πιο επιτακτική και οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες της επικοινωνίας. Τα μέρη που αποτελείται αυτή η εργασία είναι δύο. Το πρώτο μιλάει για τις Δημόσιες Σχέσεις όπως εξελίχθηκαν με το πέρας του χρόνου από την προϊστορική εποχή μέχρι το σήμερα. Το δεύτερο μιλάει για την επικοινωνία στις δημόσιες σχέσεις όπου αναλύει τη διαδικασία, τους τρόπους, τα είδη, αλλά και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα στα άτομα, στις ομάδες ατόμων, στους οργανισμούς κ.α. για την ανάπτυξη της κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της αλληλοεκτίμησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.