Εκσκαφή, κατασκευή και αντιστήριξη σήραγγας Τ3 ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκσκαφή, κατασκευή και αντιστήριξη σήραγγας Τ3 ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί

Σκορδύλης, Αθανάσιος
Παπακώστας, Μάριος

Οι σήραγγες είναι μια οριζόντια ή περίπου οριζόντια εκσκαφή μέσα στο έδαφος, ενώ όταν η εκσκαφή γίνεται κατακόρυφα τότε ονομάζεται φρέαρ. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το έργο της εκσκαφής, κατασκευή και αντιστήριξη σήραγγας Τ3 ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί και αναλύεται η προσπάθεια για την υλοποίησή του. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η θεωρία στην πράξη για την συνοπτική καταγραφή της γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή της προαναφερθείσης σήραγγας. Το παράδειγμα φωτογραφικής τεκμηρίωσης υποστηρίζεται από ένα κατατοπιστικό φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις κατασκευής και της τοποθεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.