Συγχώνευση δύο ανώνυμων εταιρειών με απορρόφηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγχώνευση δύο ανώνυμων εταιρειών με απορρόφηση

Ντούζγου, Άννα

Η λογιστική είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομικής των επιχειρήσεων, και οι συνεχείς εξελίξεις στα λογιστικά πράγματα επιβάλλουν τη διαρκή εγρήγορση του κάθε μελετητή για την παρακολούθηση του κλάδου αυτού. Η συγκεκριμένη εργασία, έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας και απευθύνεται στους καθηγητές μου.Το περιεχόμενο και η δομή της παρούσας εργασίας αντανακλά την προσπάθεια κατανόησης της συγχώνευσης δύο Ανωνύμων Εταιρειών με απορρόφηση. Πραγματοποιείται μία γενική αναφορά για τα χαρακτηριστικά των Ανωνύμων εταιρειών. Το δεύτερο μέρος αφορά τη διαδικασία της συγχώνευσης των εταιρειών. Συμπεριλαμβάνονται τα τελικά συμπεράσματα καθώς και ένα υπόδειγμα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Τέλος συμπεριλαμβάνεται ένα παράρτημα του Νόμου 2190/1920 με τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Ενοποίηση και συγχωνεύση
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.