Μετεωρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής Εορδαίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μετεωρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής Εορδαίας

Μαζαράκη, Δέσποινα

Η εργασία αυτή αναφέρεται στα μετεωρολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής Εορδαίας με την βοήθεια των σταθμών που έχουν εγκατασταθεί, δίνοντας πλήρη αναφορά τον χρονι κών στοιχείων όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση ταχύτητα άνεμου, ανάλογα με τους μήνες ή έτη λειτουργίας του κάθε σταθμού ξεχωριστά. Αποτελείται από 9 κεφάλαια που ακολουθούν την εισαγωγή. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό μέρος του καιρού και τα δομι κά στοιχεία αυτού, δηλαδή η θερμοκρασία , η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο άνεμος, η υγρασία, τα σύννεφα, ο υετός και η αστραπή με λεπτομερή αναφορά αυτών. Προχωρώντας στο επόμενο κεφάλαιο μελετάται ο σταθμός του νότιου πεδίου κ των μετεωρολογικών στοιχείων αυτού, με την βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα δεδομένα του σταθμού της Βλάστης καθώς και οι μετρήσεις θερμοκρασίας – βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου για τα έτη λειτουργίας του με συγκριτικά διαγράμματα. Παρομοίως και στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται πλήρης αναφορά των στοιχείων που κατεγράφησαν στο σταθμό του βαρικού. Οι σταθμός Βεγορίτιδος, Αμυνταίου, Άρδασσας και Πτολεμαΐδας συναντώνται στα κεφάλαια 5,6,7 και 8 αντιστοίχως. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι διαφορές ανάμεσα στους στ αθμούς από την υψομετρική διάφορα τους ως και τις διαφορές θερμοκρασίας ,βροχόπτωσης κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματικές αλλαγές
Αέρας
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.