Έργα οδοποιίας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: μελέτη περίπτωσης: Εγνατία Οδός, Τμήμα Ηγουμενίτσα - Βροσινά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έργα οδοποιίας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: μελέτη περίπτωσης: Εγνατία Οδός, Τμήμα Ηγουμενίτσα - Βροσινά

Φιλλίπου, Δημοσθένης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τα Έργα οδοποιίας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα τη μελέτη περίπτωσης στην Εγνατία οδό στο τμήμα Ηγουμενίτσας- Βροσίνας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αναλύσει τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις για το συγκεκριμένο έργο και να αναλύσει τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής γίνετε αναφορά στην οδοποιία και στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ταυτότητα του έργου, και αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και η ανάγκη για τη σκοπιμότητα του έργου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι οικολογικές επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου. Οι οικολογικές επιπτώσεις αναφέρονται στην ατμόσφαιρα, στους υδατικούς πόρους, στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά, στο έδαφος, στην χλωρίδα και την πανίδα και άλλα. Επίσης αναλύονται αποτελέσματα μοντέλων εφαρμογών και γίνονται εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης, συνολικές προτάσεις και αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε, θα δούμε συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.