Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χ.Υ.Τ.Α. Αττικής

Σεφεριάδου, Δέσποινα
Μουμουλίδου, ΄Αννα

Στην παρούσα εργασία αυτή, περιγράφεται η διαδικασία υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, η ισχύουσα νομοθεσία, και η αναλυτική λειτουργία των ΧΥΤΑ (Αττικής), τίθενται οι στόχοι και καθορίζονται οι δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων κάθε κατηγορίας, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και η παραγωγή ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία. Ιδιαίτερα η εργασία μελετά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υγειονομικής ταφής, όπως επίσης και με τις μεθόδους ανακύκλωσης αποβλήτων. Ασχολείται με τη προσωρινή αποθήκευση συλλογή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων καθώς και την ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται στα οικιακά απορρίμματα. Αναφέρεται στην διαλογή υλικών οικιακών απορριμμάτων στην πηγή τους, καθώς και στα επικίνδυνα απορρίμματα, αναφέροντας την σχετική ελληνική νομοθεσία. Επικεντρώνεται στα κέντρα διαλογής ανακτήσιμων υλικών, τις εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης, τις μονάδες επεξεργασίας οργανικού υλικού, και την θερμική επεξεργασία με ανάκτηση ενέργειας. Επανεξετάζει την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών αποβλήτων, και μελετά την διαχείριση των οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων

Thesis
NonPeerReviewed

Υγειονομική ταφή
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.