Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

Καλαμπούκας, Ζήσης

Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνουν την διαδικασία προσδιορισμού των πιο σημαντικών συνεπειών, από την κατασκευή και λειτουργία των έργων, στο περιβάλλον, και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Περιλαμβάνουν την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, την πρόβλεψη των πιο πιθανών επιπτώσεων και την εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του υπό εξέταση έργου. Έχει ως στόχο η παρούσα εργασία, αρχικά να αναφερθούν τα θεωρητικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμηση και αξιολόγηση των έργων και 2ον μέσα από τη μελέτη του ορυχείου Μαυροπηγής να υπάρχει μια πιο τεκμηριωμένη εικόνα. τα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται γενικά για τη νομοθεσία, τα κριτήρια για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986, το είδος της μελέτης που απαιτείτε για κάθε κατηγορία, μεθοδολογίες σύνταξης των μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο τέλος υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ορυχεία και ορυκτά
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.