Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

Καλαμπούκας, Ζήσης

Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνουν την διαδικασία προσδιορισμού των πιο σημαντικών συνεπειών, από την κατασκευή και λειτουργία των έργων, στο περιβάλλον, και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Περιλαμβάνουν την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, την πρόβλεψη των πιο πιθανών επιπτώσεων και την εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του υπό εξέταση έργου. Έχει ως στόχο η παρούσα εργασία, αρχικά να αναφερθούν τα θεωρητικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμηση και αξιολόγηση των έργων και 2ον μέσα από τη μελέτη του ορυχείου Μαυροπηγής να υπάρχει μια πιο τεκμηριωμένη εικόνα. τα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται γενικά για τη νομοθεσία, τα κριτήρια για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986, το είδος της μελέτης που απαιτείτε για κάθε κατηγορία, μεθοδολογίες σύνταξης των μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο τέλος υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ορυχεία και ορυκτά
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)