Ειδική μελέτη κατασκευής φράγματος ταμίευσης νερού και διευθέτησης του χειμαρρικού ρεύματος "Γράμμου" στην περιοχή του δήμου Κύρρου Ν. Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ειδική μελέτη κατασκευής φράγματος ταμίευσης νερού και διευθέτησης του χειμαρρικού ρεύματος "Γράμμου" στην περιοχή του δήμου Κύρρου Ν. Πέλλας

Μελετιάδου, Σουζάνα

Τεχνικά έργα ονομάζουμε τα έργα που γίνονται στο έδαφος. Τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται σήμερα είναι έργα μεγάλης κλίμακας με μεγάλες απαιτήσεις ασφάλειας και απαιτήσεις περιορισμού του υψηλού τους κόστους. Οι προδιαγραφές ασφαλούς κατασκευής και ο περιορισμός του κόστους της κατασκευής εντοπίζονται στην ακριβέστερη μελέτη των συνθηκών θεμελίωσης του έργου πάνω ή μέσα στο γεωλογικό τους υπόβαθρο. Το στοιχείο αυτό προϋποθέτει προχωρημένη γνώση της γεωλογικής δομής της βραχόμαζας και εδαφόμαζας και των τεχνικογεωλογικών-τεχνικών τους παραμέτρων. Έτσι η ακριβής και λεπτομερειακή γεωλογική μελέτη κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής οποιουδήποτε επιφανειακού ή υπόγειου τεχνικού έργου είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Μέσα από τον εντοπισμό ασθενών περιοχών θεμελίωσης και μελλοντικής παρουσίας αστοχιών στην κατασκευή, όπως και αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και ασθενών περιοχών οδηγούμαστε στην αυτόματη αύξηση της ασφάλειας των κατασκευών και στον περιορισμό του κόστους της κατασκευής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Γέφυρες - Σχέδιο και κατασκευή
Φράγματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.