Ανάλυση αριθμοδεικτών σε μη εισηγμένη Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση αριθμοδεικτών σε μη εισηγμένη Α.Ε.

Κετσιακίδου, Σοφία
Στύλλα, Έλενα

Η θεματολογία της συγκεκριμένης εργασίας επικεντρώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε. η όποια δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας ειδών κυνηγιού και κατασκηνώσεως. Ο σκοπός εκποίησης της εργασίας συνίσταται, τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, εκ μέρους των αναγνωστών, σχετικά με την εξεταζόμενη εταιρεία. Η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτυγχάνεται με την αναλυτική εξέταση των ισολογισμών καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας , με την χρήση της μεθόδου ανάλυσης των αριθμοδεικτών. Στην συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζεται αρχικά, η έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης ,τα στοιχειά που λαμβάνει υπόψη της καθώς και οι επικρατέστερες μέθοδοι /χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ως κύριος σκοπός της εργασίας μας, είναι η τελευταία μέθοδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης που είναι η μέθοδος με την ανάλυση των αριθμοδεικτών. Στην συνεχεία, παρουσιάζεται η έκθεση οικονομικών και μη στοιχείων, για την εταιρεία ξεχωριστά για κάθε έτος . Ακολούθως, εκτίθενται οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και τα χρηματοοικονομικά στοιχειά της εταιρείας για τα τρία έτη 2006, 2007 και 2008. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μας βοηθούν να αντλήσουμε συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως και τον βαθμό ικανότητας τους ,να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της. Συνοψίζοντας με την χρησιμοποίηση της 3ης μεθόδου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δηλαδή την ανάλυση αριθμοδεικτών, θα παρουσιαστεί η έκθεση των προβλέψεων καθώς και των συμπερασμάτων για την εξεταζόμενη εταιρία ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.