Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αποτίμηση επιχειρήσεων

Δούκας, Ιωάννης

Αποτίμηση (valuation) ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης της πραγματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, μίας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου που βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και των μελλοντικών απολαβών που θα έχει κάποιος από την απόκτηση και κατοχή τους. Με τον κίνδυνο γενίκευσης μπορεί να ειπωθεί ότι πιθανώς ελάχιστα θέματα από τον κόσμο των επιχειρήσεων ενδιαφέρουν τόσους πολλούς όσο η διαχείριση αξίας και η διαχείριση κινδύνου επενδύσεων. Η διοίκηση, οι μέτοχοι, οι δανειστές, οι επενδυτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και το κράτος συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που έχουν ενδιαφέρον για την αξία μίας επιχείρησης και για τον κίνδυνο που την περιβάλλει. Προφανώς για τα θέματα αυτά ενδιαφέρονται όσοι έχουν σχέση ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν σχέση με μία επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Χρηματοοικονομική λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.