Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων υποδομής οδοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων υποδομής οδοποιίας

Ιωαννίδης, Χρίστος

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αφορά τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από έργα οδοποιίας και μέτρα αντιμετώπισής τους, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004, στα πλαίσια απόκτησης του Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η ανάπτυξη, που στηρίχτηκε στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών στοιχείων, έχει δημιουργήσει σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, οι πολυάριθμες χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται καθημερινά, έχουν βλαπτικά αποτελέσματα στα φυσικά στοιχεία, στα ιστορικά μνημεία και στην υγεία των ανθρώπων. Η μείωση της βιοποικιλότητας επιταχύνεται, τα αλιευτικά αποθέματα μειώνονται, τα εδάφη χάνουν την γονιμότητά τους κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Μόλυνση
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.