Εξόρυξη, επεξεργασία ολιβινικών πετρωμάτων στο Βούρινο Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εξόρυξη, επεξεργασία ολιβινικών πετρωμάτων στο Βούρινο Δυτικής Μακεδονίας

Χαραλαμπίδου, Σοφία

Ο Ολιβίνης είναι άνυνδρη πυριτική ένωση Fe++ και Mg++.Αποτελεί ισόμορφη παράμειξη του φορστερίτη (Mg2SiO4) και του φαύαλίτη (Fe2SiO4).Είναι το κύριο συστατικό των βασικών (γάββροι, βασάλτες, δολερίτες)και υπερβασικών πετρωμάτων(περιδοτίτες,δουνίτες). Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής. Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά της εξόρυξης και το πώς γίνεται η επεξεργασία και η εκμετάλλευση των πετρωμάτων. Ακολουθεί αναφορά στις βιομηχανικές και περιβαλλοντικές χρήσεις του ολιβίνη. Στο τέλος προτείνονται τρόποι για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.