Εισηγμένη εταιρία στο χρηματιστήριο Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εισηγμένη εταιρία στο χρηματιστήριο Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ

Δεντσίδου, Καλλιόπη
Γελαδάρη, Σωτηρία

Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή των οικονομετρικών μεθόδων και η καλύτερη κατανόηση σημαντικών εννοιών. Στην εργασία αυτή επιλέχθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η τιμή της μετοχής της Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η τιμή κλεισίματος της μετοχής από τις 30/4/2008 μέχρι τις 30/4/2010. Η μεταβλητή αυτή από εδώ και στο εξής θα εμφανίζεται ως index. Η μετοχή είναι ένας τίτλος που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο τμήμα-ποσοστό του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Οι μετοχές διανέμονται στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που έχουν συνεισφέρει για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Η μετοχή είναι μια κινητή αξία που υπόκειται σε διαπραγμάτευση (μπορεί δηλαδή να πωληθεί και να αγοραστεί). Η εταιρία Χαϊδεμένος δραστηριοποιείται από το 1976 με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελληνική αγορά γραφικών τεχνών. Ο ιδρυτής και σημερινός πρόεδρος Γιώργος Χαϊδεμένος ίδρυσε την εταιρία αυτή έπειτα από μια δεκαετία μέσα στον χώρο, εργαζόμενος στις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες. Το 1984 η εταιρία επενδύει στην πρώτη εκτυπωτική μηχανή μεγάλου format για την παραγωγή αφίσας, διεισδύοντας έτσι στο χώρο του outdoor τον οποίο και μονοπωλεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.