Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

Παπανικολάου, Αναστασία

Αναλύεται η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας, τα βασικά στοιχεία σύνταξης του καταστατικού, οι διαδικασίες και τα έξοδα δημοσίευσης, οι διαδικασίες σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού. Εξηγούνται οι λόγοι που υπαγορεύουν την λύση και εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρείας. Γίνεται ανάλυση της εταιρείας «Ν. Παπαδόπουλος Μ. Γεωργίου Ο.Ε.». Αντικείμενο της εταιρείας αυτής είναι το λιανικό και χοντρικό εμπόριο οχημάτων καθώς και σχετικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Παρουσιάζεται η οικονομική παρακολούθηση τριών μηνών της εταιρείας, το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τα έντυπα που χρειάστηκαν για την έναρξη, την θεώρηση, τη φορολογία και γενικά αρκετά έντυπα που παρακολουθούν την τρίμηνη λειτουργία της επιχείρησης από το διάστημα 30/09/10 ως 31/12/10.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.