Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον = Renewable energy and invaronmental impact

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον = Renewable energy and invaronmental impact

Τσιφτσή, Δήμητρα
Σερέφα, Άννα

Σαν τελικό συμπέρασμα οι απόψεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διίστανται. Ο σκοπός της παρούσα εργασίας είναι να αποδείξει ότι οι ανανεωσιμες πηγές ενέργειας είναι μια εναλλακτική λύση για να περιοριστεί η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγή ενέργειας αλλά απ’ την άλλη όμως έχουν και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ευτυχώς όμως σε μικρότερο βαθμό από την παραγωγή ενέργειας με καύσιμη πρώτη ύλη. Οι ΑΠΕ δεν έχουν ημερομηνία λήξης, αφού έχουν διαρκή ανανέωση. Τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων όμως του πλανήτη (άνθρακας και πετρέλαιο) που δεν είναι ανανεώσιμα σε προβλέψιμο χρονικό διάστημα θα εξαντληθούν. Επιπλέον η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προώθησ η των Α.Π.Ε. και η εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες, πράσινες θέσεις εργασίας, να συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και της μετατροπής των πολιτών σε παραγωγούς πράσινης ενέργειας αντί για αχαλίνωτους καταναλωτές ενέργειας. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι ο μόνος δρόμος για διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Πέρα από την αλλαγή πολιτικών απαιτείται και μια νέα κουλτούρα από την κοινωνία που θα οδηγήσει στην προώθηση των Α.Π.Ε.. Τα έργα των Α.Π.Ε. πρέπει να αντιμετωπίζονται και να είναι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν και κάθε έργο έχει στον ένα ή στον άλλο βαθμό επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα έργα Α.Π.Ε. έχουν θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η καλύτερη διαφήμιση για τις Α.Π.Ε. είναι να γίνονται με τον μεγαλύτερο βαθμό περιβαλλοντικής υπευθυνότητας ώστε να αποτελούν επίδειξη καλών πρακτικών περιβαλλοντικής προστασίας. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις Α.Π.Ε.: Όσον αφορά στο ζήτημα της χωροθέτησης, της εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), είτε πρόκειται για αιολικά είτε για φωτοβολταϊκά πάρκα είτε πρόκειται για άλλα έργα όπως οι αντλησι ο ταμιευτήρες κ.ά., είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υποβάλλον ται οι απαραίτητες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις οποίες θα εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις και μεταξύ άλλων θα λαμβάνονται υπόψη οδηγίες για το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και να εγκρίνονται μετά από διαβούλευση, όπως άλλωστε επιτάσσει η νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.