Ποιότητα θαλάσσιου ύδατος στη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου: νομοθετικό πλαίσιο, πρότυπες μέθοδοι δειγματοληψίας και χημικών αναλύσεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιότητα θαλάσσιου ύδατος στη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου: νομοθετικό πλαίσιο, πρότυπες μέθοδοι δειγματοληψίας και χημικών αναλύσεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση αυτών

Μπεκρής, Παναγιώτης
Πάσχου, Ηλιάννα
Τσαγγαδούρας, Γεώργιος
Καραδέμητρου, Ευαγγελία

Το νερό είναι το βασικότερο στοιχείο ανάπτυξης και διατήρησης της ζωής στον πλανήτη μας όπως και το βασικότερο υλικό για τη σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη. Με τους χημικούς του χαρακτήρες σαν διαλυτικό έχει οδηγήσει στη σημερινή ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες αποτελούν τη βάση των βιολογικών κύκλων και οι θερμικές του ιδιότητες ελέγχουν τις κλιματολογικές συνθήκες στο πλανήτη μας και στηρίζουν το μέγιστο μέρος των δραστηριοτήτων ανθρώπου και βιομηχανίας. Από οικολογική έννοια το νερό είναι το αίμα της γήινης ζωής και τυχόν ρύπανση ή έλλειψη του θα προκαλέσει πρόβλημα ζωής και τεχνολογικής δραστηριότητας. Το θαλάσσιο νερό είναι εξαιρετικά σύνθετο και σταθερό διάλυμα. Η σύσταση του καθορίζεται κυρίως από τη προσθαφαίρεση των διαφόρων διαλυμένων και αιωρούμενων μέσα σε αυτό ουσιών ή και γλυκού ύδατος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Θάλασσα - Μόλυνση - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.