Σκυρόδεμα και εκτοξευμένο σκυρόδεμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σκυρόδεμα και εκτοξευμένο σκυρόδεμα

Χάλαρη, Αγγελική

Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση της πολύτιμης χρήσης του σκυροδέματος και του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην σύγχ ρονη κοινωνία, καθώς η ιστορική του σημασία γεννιέται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οπότε και συναντάται η χρήση του στον Ελλαδικό χώρο διαγράφοντας μία πορεία εξέλιξης και συνεχούς βελτίωσης, ωφέλιμη προς κάθε ανθρώπινη χρήση. 92 Η εξέλιξη που έχει παρουσιάσει η τεχνολογία του σκυροδέματος και του εκτοξευομένου σκυροδέματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το κατέστησε βασικό μέσο υποστήριξης και αντιστήριξης και με ευρείας συνεχώς αναπτυσσόμενη χρήση στα μεγάλα τεχνικά έργα (σήραγγες, μεταλλεία, υδροηλεκτρικά έργα, ευστάθεια πρανών) που κατασκευάζονται στην χώρα μας αλλά και πολύτιμο μέσο για μελετητές και κατασκευαστές. Η μέθοδος του εκτοξευομένου σκυροδέματος είναι ίσως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος διάστρωσης σκυροδέματος από ο ποιαδήποτε επιφάνεια : πέτρες, χάλυβα, μάρμαρο ή άλλο σκυρόδεμα. Επίσης μπορούμε να του δώσουμε όποια μορφή επιθυμούμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση απαιτείται καλός χειρισμός για τη σωστή διάστρωση του υλικού πίσω από τον οπλισμό. Επιπλέον η υγρή διαδικασία προκαλεί λιγότερη αναπήδηση και σκόνη και είναι σαφώς οικονομικότερη

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.