Διαμόρφωση - αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων προσέγγισης στομίου εισόδου σήραγγας Σ7 (Ζίγκρας Τμήμα 4.1.2s Παναγιά Γρεβενών)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διαμόρφωση - αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων προσέγγισης στομίου εισόδου σήραγγας Σ7 (Ζίγκρας Τμήμα 4.1.2s Παναγιά Γρεβενών)

Γκόγκος, Αθανάσιος

Η Διπλωματική εργασία αποτελείται από δυο σκέλη το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι της. Στο θεωρητικό κομμάτι γίνεται μια αναφορά για της σήραγγες (είδη σηράγγων, τρόποι διάνοιξης, ιστορικό, σήραγγες στον ελλαδικό χώρο) με εκτενέστερα αναφορά για την διάνοιξη τύπου cut & cover που υπάρχει στην μελέτη μας. Στα είδη αντιστηρίξεων, τρόποι κατασκευής, κριτήρια επιλογής, σχέση εδάφους – τοίχους (ωθήσεις γαιών, αντοχή, ευστάθεια τοίχους ) δίνοντας περισσότερη έμφαση στην αντιστήριξη τύπου «τοίχος του Βερολίνου» όπου είναι ο τύπος αντιστήριξης που εφαρμόστηκε στο έργο μας. Γίνεται εκτενής αναφορά για την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την γεωλογική χαρτογράφηση των υπογείων εκσκαφών (ακέραιο πέτρωμα, ταξινόμηση βραχομάζας, υπόγεια νερά κλπ) που είναι σημαντική για την πραγματοποίηση του κατασκευαστικού έργου. Στο δεύτερο σκέλος έχουμε το πρακτικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας γίνεται λεπτομερή περιγραφή της μελέτης για την διαμόρφωση και αντιστήριξη πρανών ορύγματος προσεγγίσεις στομίου σήραγγας Σ7 ΖΙΓΚΡΑΣ Γρεβενών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)